Gläntan i Skogen
Norra Ässböle | 694 92, Hallsberg |

Detta kan du uppleva hos oss!


Vi som bor på gården heter Regina och Arne. Tillsammans med våra barn och barnbarn driver vi, med mycket känsla, detta som vi kallar småskaligt självhushållsjordbruk. Djuren som finns här är får, hästar, höns, hushållsgrisar, bin, hundar och katter. Gården omges av mycket skog med vilda djur och tystnaden är slående. Fornminnen att besöka är en treudd från yngre järnåldern, dvs tiden från år 400 före Kristus till ca år 1050 efter Kristus. Ässböle masugn som var i bruk mellan år 1695 och 1717. Petters damm och Hökatallen. Hjärtasjön liggger två km söder ut och Tisaren med Skåleklint naturreservat ligger fem km norr om oss.


Gården